Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

Vizyonumuz

•Bölgemizde tek olan Harran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, bölge üniversitelerinden gelen araştırmacılara bilimsel çalışmalarında yardımcı olarak, uluslararası düzeyde ülkemizin bilimsel etkinliğini artırmayı hedeflemektedir,

• AR-GE alanında nitelikli eğitim imkânlarının, yeni teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek, bölgeye yeni yatırımları cazip kılacak, yerel ve uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatlarını sağlamayı hedefleyen bu Merkez vasıtasıyla, bölgenin zengin potansiyelini bölge için önemli bir fırsata dönüştürmek,

• Ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik ürünlerin üretilmesine katkı sağlamak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu tür projelere katkıda bulunmak ve ayrıca, sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde çeşitli sanayi ve özel kuruluşlara hizmet vererek bölgemizin ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmak,

• Sanayi politikaları doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, halk günleri ve benzeri eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

• Üniversitemiz bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarına yön vermek, rahat ve huzurlu ortamda çalışma yapmalarını sağlamak. Üniversitemizin bilimsel literatürde saygınlığını artırmak ve daha üst seviyelere taşımaktır.