Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı (PCR, Applied Biosystem)

Applied Biosystems Veriti: 96 kuyucuklu termal cycler, PCR işlemi ile nükleik asitlerin çoğaltılması işleminin otomatik olarak gerçekleştirilmesinde kullanılan bir cihazdır.

 

Genel Özellikleri: 0.2 ml’lik hacme kadar reaksiyon kapasitesi Kullanıcıya spesifik PCR koşullarını saklayabilen İnkübasyon amaçlı kullanıma müsait