Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

400 - MHz NMR Spektrometre (NMR, Agilent)

Agilent 400 MHz NMR: Manyetik alan içinde tutulan ve spini olan bir çekirdeğin uygun frekans değerinde bir radyo dalgası fotonu ile rezonansa gelmesi ilkesine dayanan spektroskopik yöntemdir.. kimya, eczacılık, tıp, biyoloji ve çevre gibi birçok alanda yapılan çalışmalarda kullanılan bir cihazdır. Bir molekülün yapısında hangi atomların hangi atomlarla bağlı oldukları ve bunların uzayda birbirlerine göre göreceli olarak bulundukları noktaların tespit edilmesine yarar.

NMR Spektrometresinin uygulama alanları

* Tabii ürünlerin yapılarının aydınlatılması

* Polimer araştırmaları

* Sentetik kimya, Petrokimya, Biyokimya

* Tekstil, Gıda, Boya, ilaç, Tarım Endüstrileri

Yapılan Analizler: