Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

Misyonumuz

• Sağlık, Sanayi, mühendislik ve tarım uygulamalarıyla ilgili özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği halinde araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında bir sinerji oluşturarak ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak, geliştirmek ve sürdürmek,

• Fen, sağlık ve sosyal bilimlerinin öncelikli alanlarında çok disiplinli temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek Türkiye’nin ve GAP bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak,

• Bilgi toplumu yaratmak ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli bilimsel araştırmalardan yararlanılarak üretilen çıktıları, bilime ve bölge halkının hizmetine sunmak.