Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

Mikroarray Sistemi (Affymetrix)

Affymetrix Mikroarray Sistemi: Üretici firmanın sunmuş olduğu SNP analizleri ile hastalıkların tanısı-hastalığa yatkınlığı olan genlerin belirlenmesi, ökaryotik ve prokaryotik hücrelerdeki ifade profillerinin belirlenmesinde ve bu sayede tedavi amaçlı yapılan uygulamaların etkisinin ortaya konulması, yeniden dizileme çalışmalarının ve kullanıcıya özel dizayn edilen GeneChip sayesinde özel amaçlar için de kullanılabılen çok yönlü denemelerin gerçeklestirildiği bir platformdur.

Genel Özellikleri:

Hibridizasyon fırını (Hybridization Oven 645)

Yıkama istasyonu (Fluidics Station 450)

GeneChip tarayıcı (GeneChip Scanner 3000 7G)

Yapılan Uygulamalar:  Genom düzeyinde ifade profillerinin belirlenmesi (Transkriptomik analiz)1 Genom düzeyinde tekli nükleotid değişimi (SNP) analizleri2 mtDNA’yı yeniden dizileme (mtDNA resequencing)2

1 :cRNA eldesi için gerekli olan kitler ve kullanılacak GeneChip talep eden tarafından temin edilir.

2: DNA ve kullanılacak GeneChip talep eden tarafından temin edilir.