Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (ICP, Perkin Elmer)

Perkin Elmer Optima 5300DV: Geniş ölçüm aralığı ile (ppb-% arasında) numunelerdeki elementlerin miktar tayininin yapılmasında kullanılmaktadır. Çok sayıda örneğin hızlı bir şekilde ölçülebilmesine olanak tanıyan bu sistem ile; içme suları ve atık sular , bitki materyalleri ve tarım ürünleri, gübre, toprak ve gıda ürünlerinin analizi yapılabilmektedir.

Genel Özellikleri:

Oto örnekleyici ve hidrür sistemi mevcuttur

Yapılan Uygulamalar:

Çözeltilerde bulunan elementlerin analizi