Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

HÜMEL Bünyesinde Bulunan Cihazların Genel Listesi

1.      400 - MHz NMR Spektrometre (NMR, Agilent)

2.      Bilgisayar Kontrollü X-Işınları Difraktometreleri (XRD, Rigaku)

3.      İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (Inductive Coupling Plasma: ICP, Perkin Elmer)

4.      Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC, Waters)

5.      Sıvı Azot Üretim Sistemi (7 l/saat, Stirling)

6.      Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM,Zeiss)

7.      Mikroarray Sistemi (Affymetrix)

8.      Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı (PCR, Applied Biosystem)

9.      Fluorimetrik Mikroplaka Okuyucu (SpectraMax-Molecular Devices)

10.     Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometre (GC-MS)

11.  Hassas Terazi

12.  UV-Vis Spektrofotometre

13.  Isıtmalı İnkübatör (Etüv)

14.  Sterilizatör (fırın)

15.  CO2 inkübatörü

16.  Class II güvenlik kabini

17.  Dik Tip Derin Dondurucu (-86 °C)

18.  Masaüstü otoklav

19.  Buz Yapma Makinesi

20.  Masaüstü Mikrosantrifüj

21.  Çalkalamalı Su Banyosu

22.  Çekerocaklar

23.  Ultrasaf Su Sistemi

24.  Çalkalamalı inkübatör (Dijital Platform)

25.  Rotary evaporatör

26.  Buzdolabı (3 adet)

27.  Su Analiz Sistemi

28.  Merkezi Kesintisiz Güç Kaynağı