Üniversitemiz | Anasayfa | İletişim
 

Hızlı Menu

-Yönetim

-Personel

-Cihazlar

-Analiz Talep Formları 

-Analiz Ücretleri

 

Analiz Ücretleri

ÖDEME BİLGİLERİ

İlgili Analiz İstek formları Web sayfamızdan (http://www.harran.edu.tr/humel) alınıp eksiksiz doldurulduktan sonra HÜMEL tarafından kontrol edilecektir. Miktarı belirlenen ödemeler Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin aşağıdaki hesabına ödenmelidir. Projelerden yapılacak ödemeler için tarafımızdan fatura düzenlenecektir. Analize ilişkin kargo/posta masrafları talep eden kişi/kuruluşa aittir.

 

Ödemenin Yapılacağı Hesap Bilgileri:  

 

Ziraat Bankası

Girişimci Şubesi

HESAP NUMARASI: TR100001002266356157635003

 

Not: Bilgi kısmına ‘HÜMEL Analiz Ücreti’ yazılmalıdır.

 

İletişim: 0 (414) 318 30 00/1255/1211

  

Harran Üniversitesi Merkez Labaratuvar tarafından verilen hizmetlerin bedelleri şöyledir;

 

400 MHz NMR

Çözücülü

Çözücüsüz

1H(Proton)

20,00 TL

30,00 TL

13C(Karbon)*

30,00 TL

50,00 TL

31P(Fosfor)

50,00 TL

60,00 TL

15N(Azot)

50,00 TL

60,00 TL

D20 Değişimi

25,00 TL

60,00 TL

13CAPT

40,00 TL

45,00 TL

13CDEPT

40,00 TL

45,00 TL

COSY

50,00 TL

60,00 TL

NOESY

50,00 TL

60,00 TL

ROESY

50,00 TL

60,00 TL

HSQC

50,00 TL

60,00 TL

HMBC

50,00 TL

60,00 TL

HMQC

50,00 TL

60,00 TL

HETCOK

50,00 TL

60,00 TL

COLOC

50,00 TL

60,00 TL

19F

60,00 TL

70, 00 TL

*Overnight  13C  analizleri için ücret 100,00TL’dir.

 

 

Sorumlu:  Ayşe Resa SARAÇ, Yasemin Sarıgil

Tel: 0 (414) 318 30 00/1211

E-mail: ayseresasarac@hotmail.com

  

 

 

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Üniversite (TL)

Üniversite –Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

Numune inceleme                  

(Her numune için en fazla 1 saat)

60

80

100

EDX sistemi noktasal analiz  

(Her numune için en fazla 1 saat)

75

100

130

Numune kaplama                       

(6 numuneye kadar)

40

60

80

 

Sorumlu:  Eyyüp Yaşar, Yasemin Sarıgil

Tel: 0 (414) 318 30 00/1210

E-mail:  kimyaci63@hotmail.com     

 

 

X-ışınları Difraktometresi (XRD)1

Üniversite (TL)

Üniversite –Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

X- Işını kırınım deseni çekimi

(bulk ve toz numuneler için)2

30

50

80

X- Işını kırınım deseni çekimi

(İnce film numuneler için)

30

50

80

Pole figure

60

100

150

Artık gerilme (residual stres)

70

120

160

Kalitatif böbrek taşı analizi

50

80

120

Kristal kalite analizi         

(Rocking curve)3

60

100

150

İnce filmlerde çok katmanlı kalınlık, yoğunluk ve yüzey pürüzlüğü ölçümü

70

120

160

Numune hazirlama4

20

30

40

 

1Numuneler 15 gün boyunca muhafaza edilecektir. Veri analizi için JADE 7.5 yazılımı kullanılmaktadır.
2Toz numuneler 100 mikron altı öğütülmelidir. Bir saati geçen ölçümler için ilave % 50 fiyat uygulaması yapılır.
3Kalite analizi yapılacak kristal düzleminin (hkl) parametreleri belirtilmelidir.

4Analizi yapılacak örnekler öğütülmüş toz halinde veya levha şeklinde hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmamış örnekler için numune hazırlama ücreti alınır.

 

Sorumlu: Şerife Yalçın 

Tel: 0 (414) 318 30 00/1212

E-mail: serifepinar@gmail.com    

 

 

Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP)

Üniversite (TL)

Üniversite–Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

Katı örneğin Mikro Dalga Fırını ile çözeltiye alınması

15

25

35

Çözelti analizi (1-7 element)*

20

30

40

Aynı element için örnek sayısı 2-10 arasında her ilave örnek için

6

8

10

Aynı element için örnek sayısı 11-50 arasında her ilave örnek için

4

6

8

Aynı element için örnek sayısı 51 ve üzeri olduğunda her ilave örnek için

3

5

7

*: 7 elementten sonraki her bir elementin analizi için 0.5 TL ücrete ilave edilir.

 Not: Hidrür sisteminde okunacak her bir elementin (civa, arsenik, antimon, bizmut, tellür, selenyum) analizi bir örnek olarak kabul edilir ve tablodaki mevcut ücretlerin 1.5 katı fiyat uygulaması yapılır.

 

Sorumlu:  Eyyüp Yaşar, Yasemin Sarıgil

Tel: 0 (414) 318 30 00/1210

E-mail:  kimyaci63@hotmail.com     

 

 

HPLC

Üniversite (TL)

Üniversite –Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

Adenozin

80

90

100

ATP ( Adenozin trifosfat )

80

90

100

ADP (Adenozin difosfat)

80

90

100

AMP (Adenozin monofosfat)

80

90

100

C Vitamini

80

90

100

E Vitamini

80

90

100

GTP ( Guanozin trifosfat)

80

90

100

GDP ( Guanozin difosfat)

80

90

100

GMP (Guanozin monofosfat)

80

90

100

Guanozin

80

90

100

NADP (Nikotinamid adenin dinükleotid fosfat )

80

90

100

NAD                   (Nikotinamid adenin dinükleotid  )

80

90

100

Fenolik Bileşik Analizi

80

90

100

·         Aynı analiz için örnek sayısının artışına bağlı olarak uygun fiyatlandırma yapılacaktır.

·         Standardın temin edilmesi durumunda listede bulunmayan maddeler için de analizler yapılabilir.

·         Analizi yapılacak numuneler 0.22-0.45 µm’lik filtrelerden geçirilmelidir.

·         Numunelerin hangi protokollerle hazırlandığı bildirilmelidir.

 

Sorumlu: Çiğdem Göver 

Tel:  0 (414) 318 30 00/1224     

E-mail: gover.cigdem@gmail.com     

 

 

Mikroarray Analizi1

Üniversite (TL)

Üniversite –Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

Yarı kapsamlı analiz2

150

200

400

Temel analiz hizmeti

(hibridizasyon, yıkama ve tarama)3

100

120

250

 

1Cihazımızın markası Affymetrix'dir.
2Fragmented cRNA eldesi için gerekli olan kit, GeneChip ve RNA talep eden tarafından sağlanır.
3GeneChip ve Fragmented cRNA talep eden tarafından sağlanır.

 

Sorumlu: Ebru Uyar

Tel: 0 (414) 318 30 00/1017

E-mail: ebruuyar@gmail.com    

 

 

PCR

Üniversite    (TL)

Üniversite –Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

Bir çoğaltma işlemi

12

15

18

 

Sorumlu: Ebru Uyar

Tel: 0 (414) 318 30 00/1017

E-mail: ebruuyar@gmail.com    

 

 

Sıvı azot

Üniversite    (TL)

Üniversite –Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

1  litre

1.25

1.25

1.50

 

Sorumlu: Yasemin Sarıgil

Tel: 0 (414) 318 30 00/1211               

E-mail: yasemin.sarigil@hotmail.com   

 

 

Diğer Cihazlar

Üniversite (TL)

Üniversite –Proje (TL)

Üniversite Dışı (TL)

Spectramax M5                  

(0-3 saat kullanımı)

20

25

30

Rotary evoparatör              

(1 örnek/0-3 saat kullanımı)

10

12

15

Class II güvenlik kabini    

(0-3 saat kullanımı)

10

12

15

CO2 inkübatörü        

(Günlük kullanımı)

10

12

15

Çalkalamalı inkübatör

(Günlük kullanımı)

10

12

15

Otoklav

20

25

35

Çalkalamalı su banyosu

 

 

 

Sterilizatör (Fırın)

 

 

 

Spektrofotometre

 

 

 

pH metre

 

 

 

Etüv

 

 

 

Çalkalamalı su banyosu

 

 

 

Buzdolabı

 

 

 

Buz makinası

 

 

 

Çeker ocak

 

 

 

Dijital çeker ocak

 

 

 

-70 0C derin dondurucu

 

 

 

Hassas terazi

 

 

 

Masaüstü vortex karıştırıcı

 

 

 

Soğutmalı santrifüj

 

 

 

Mikrosantrifüj

 

 

 

  

Sorumlu: Yasemin Sarıgil

Tel: 0 (414) 318 30 00/1211               

E-mail: yasemin.sarigil@hotmail.com